Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Projekt "GraduatON"

16 maja 2019

plakat GraduatON

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum" pod linkiem https://reaxum.eu/graduaton/

Czytaj więcej o: Projekt "GraduatON"

"Kurs na samodzielność 2019"

14 maja 2019

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019”. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. 

Poniżej znajduje się link do opisu projektu na stronie fundacji:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/

Czytaj więcej o: "Kurs na samodzielność 2019"

Program Aktywny Abolwent

14 maja 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”  realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc! Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.

Co oferujemy?

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • poradnictwo
  • płatne staże zawodowe!!!

Warto skorzystać!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
lub mailowo:
aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Czytaj więcej o: Program Aktywny Abolwent

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2019

 

    Informujemy, iż w dniu 13 maja 2019 r. (t.j. poniedziałek) w godz. 15.30 - 16.30 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A odbędzie się dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2019

      Informujemy, iż w dniu 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatna rehabilitacja na lokomacie dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

29 kwietnia 2019

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

26 kwietnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.Głównym celem programu jest zmiana zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie stosowania przemocy,  rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych.

 Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie w szczególności do:
    
1)   osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
2)   osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3)  osób, które zostały zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych,

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie z emocjami, które rozładowują napięcie poprzez zachowania agresywne).

Planowany do realizacji program obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe, będzie przeprowadzony w ośmioosobowej grupie.

Zajęcia grupowe rozpoczną się od 10 maja 2019 roku, odbywać się będą raz w tygodniu (piątek) w godz. 16.00 – 20.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w terminie do dnia 9 maja 2019 r. w godzinach pracy PCPR, tj. od godziny  7.30 do 15.00, kontakt telefoniczny: 24 235 22 92 w. 6

Czytaj więcej o: Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Powiększ zdjęcie LGD%20-%20Aktywni%20Razem

Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

19 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

Rehabilitacja w domu pacjenta

10 kwietnia 2019

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

10 kwietnia 2019

 

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi konsultacje społeczne „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019 – 2021” do dnia 26 kwietnia 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej:

http://mcps.com.pl/konsultacje/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

13 marca 2019

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

      Informujemy, iż w dniu 18.03.2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - inspektor nadzoru budowlanego 2019

1 marca 2019

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na pełnienie w roku 2019 nadzoru nad robotami budowlanymi w zaiwaku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu gostyninskiego.

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach zapytania ofertowego - inspektor nadzoru budowlanego 2019

Uwaga studenci!

21 lutego 2019

PCPR w Gostyninie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie odbywał się w terminie 01.03.2019 - 30.03.2019. Druk wniosku oraz załączników dostępny jest w zakladce "Pilotażowy Program Aktywny Samorząd".

Czytaj więcej o: Uwaga studenci!

Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

19 lutego 2019

Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych.

Czytaj więcej o: Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

14 lutego 2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2019 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego