Jesteś tutaj: Start

Strona główna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Rekrutacja do Projektu "Dobry start"

3 lipca 2019

logo Funduszy Europejskich

Powiat Gostyniński zaprasza osoby niepełnosprawne, wychowanków rodzinnej

i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w wieku od 18 do 65 roku życia,

do wzięcia udziału w rekrutacji do I edycji projektu pn. „Dobry start”

 realizowanego w latach 2019-2021.

 

REKRUTACJA do Projektu „Dobry start” odbędzie się w dniach 01 – 31.07.2019 r.

w godzinach 1000 - 1500

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a

 

Celem projektu jest aktywna integracja 14 osób wykluczonych

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu gostynińskiego.

  

Uczestnikom oferujemy:

 • profesjonalne doradztwo zawodowe,
 • indywidualne kursy/szkolenia zawodowe,
 • poradnictwo psychologiczne,
 • poradnictwo prawne,
 • kurs prawa jazdy kat. „B”,
 • kurs komputerowy,
 • kurs językowy.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie lub pod numerem telefonu: 24 235 22 92 wew. 2 lub 3

 

Dofinansowanie projektu z UE: 160 016,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

www.mapadotacji.gov.pl

Czytaj więcej o: Rekrutacja do Projektu "Dobry start"

Rekrutacja do projektu Otwórz się na przyszłość!

2 lipca 2019

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

27 czerwca 2019

       Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1500- 1600 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

26 czerwca 2019

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie
 „Aktywny absolwent!"

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Polski Związek Niewidomych

organizacja pożytku publicznego

ul. Konwiktorska 9,  00 – 216 Warszawa

(22 831 22 71 centrala   22 831 33 83 Prezes ZG PZN

fax 22 635 76 52   www.pzn.org.pl   e-mail: pzn@pzn.org.pl

Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

        

 

 

 

Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

14 czerwca 2019

    Informujemy, iż w dniu 24 czerwca 2019 r. (t.j. poniedziałek) w godz. 15.30 - 16.30 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A odbędzie się dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych
Powiększ zdjęcie 1

KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

14 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyła się konferencja pt. „ Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”.  Patronat nad konferencją objął Starosta Gostyniński. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe. Wśród nich samorządowcy, przedstawiciele służb pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciel prokuratury, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz osoby związane zawodowo z obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Prelegentem konferencji była Pani Izabela Banasiak – superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treści poruszane podczas spotkania miały uwrażliwić uczestników na zjawisko przemocy  w rodzinie oraz skłaniały do refleksji na temat działań jakie należy podejmować,  aby zapobiegać zachowaniom przemocowym. 

Podczas konferencji można było zobaczyć elementy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Poszukiwany! Poszukiwana! Mama i Tata zastępczy!”. Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały udostępnione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie. 

Organizatorzy dziękują za udział wszystkim uczestnikom spotkania.

Czytaj więcej o: KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”
Powiększ zdjęcie 1

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Gostynińskim 2019

5 czerwca 2019

W dniu 1 czerwca 2019r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Gostynińskim zorganizowało na terenie Europejskiego Centrum Artystycznego im. Fryderyka Chopina w Sannikach Dzień Rodzicielstwa Zastępczego. Spotkanie było okazją do złożenia podziękowań rodzinom zastępczym za codzienny trud, troskę i zaangażowanie w pracę na rzecz dzieci i młodzieży. 

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych oraz organizatorów był udział przedstawicieli samorządu powiatowego oraz samorządów gminnych. Podziękowania rodzinom zastępczym w imieniu samorządu powiatowego złożyła Pani Maria Wróblewska Wicestarosta Gostyniński. 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo – wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Gostynińskiego. Uczestnicy uroczystości wysłuchali koncertu muzyki klasycznej w wykonaniu Michaliny Dobaczewskiej uczennicy Szkoły Muzycznej I Stopnia w Gąbinie oraz występu dzieci  i młodzieży z Ogniska Muzycznego działającego przy ECA pod kierunkiem Pani Stanisławy Ambroziak. Goście uroczystości mogli też zobaczyć występ zespołu tanecznego M-PAKA z Gostynina pod kierunkiem Pani Joanny Teśli oraz występ kabaretu UKŁAD KOLEŻEŃSKI z Płocka. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży „Na ludowo i z przytupem” oraz „Lekcja pełna zagadek”. Chętni mogli zwiedzić Pałac w Sannikach z profesjonalnym przewodnikiem. Dużą atrakcją dla uczestników pikniku był pokaz sprzętu strażackiego. Dzięki zaangażowaniu jednostki OSP w Czyżewie dzieci miały możliwość bliżej poznać specyfikę pracy strażaka oraz zgłębić informację na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.  Po tak licznych atrakcjach przyszedł czas na wspólne biesiadowanie przy muzyce. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości za obecność oraz tym osobom i firmom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia. Wszystkie osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym zapraszamy  do naszej siedziby przy ul. Ozdowskiego 1A w Gostyninie.

Czytaj więcej o: Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Powiecie Gostynińskim 2019

Projekt „Trampolina do kariery - aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnością wzroku w województwie mazowieckim"

3 czerwca 2019

Poszukiwany! Poszukiwana! Mama i Tata Zastępczy!

22 maja 2019

Projekt "GraduatON"

16 maja 2019

plakat GraduatON

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum" pod linkiem https://reaxum.eu/graduaton/

Czytaj więcej o: Projekt "GraduatON"

"Kurs na samodzielność 2019"

14 maja 2019

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019”. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. 

Poniżej znajduje się link do opisu projektu na stronie fundacji:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/

Czytaj więcej o: "Kurs na samodzielność 2019"

Program Aktywny Abolwent

14 maja 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”  realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc! Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.

Co oferujemy?

 • szkolenia i kursy zawodowe,
 • naukę języków obcych,
 • poradnictwo
 • płatne staże zawodowe!!!

Warto skorzystać!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
lub mailowo:
aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Czytaj więcej o: Program Aktywny Abolwent

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2019

      Informujemy, iż w dniu 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatna rehabilitacja na lokomacie dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

29 kwietnia 2019

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

26 kwietnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.Głównym celem programu jest zmiana zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie stosowania przemocy,  rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych.

 Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie w szczególności do:
    
1)   osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
2)   osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3)  osób, które zostały zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych,

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie z emocjami, które rozładowują napięcie poprzez zachowania agresywne).

Planowany do realizacji program obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe, będzie przeprowadzony w ośmioosobowej grupie.

Zajęcia grupowe rozpoczną się od 10 maja 2019 roku, odbywać się będą raz w tygodniu (piątek) w godz. 16.00 – 20.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w terminie do dnia 9 maja 2019 r. w godzinach pracy PCPR, tj. od godziny  7.30 do 15.00, kontakt telefoniczny: 24 235 22 92 w. 6

Czytaj więcej o: Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie