Rekrutacja do Projektu "Dobry start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 lipca 2019

logo Funduszy Europejskich

Powiat Gostyniński zaprasza osoby niepełnosprawne, wychowanków rodzinnej

i instytucjonalnej pieczy zastępczej  w wieku od 18 do 65 roku życia,

do wzięcia udziału w rekrutacji do I edycji projektu pn. „Dobry start”

 realizowanego w latach 2019-2021.

 

REKRUTACJA do Projektu „Dobry start” odbędzie się w dniach 01 – 31.07.2019 r.

w godzinach 1000 - 1500

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a

 

Celem projektu jest aktywna integracja 14 osób wykluczonych

lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie powiatu gostynińskiego.

  

Uczestnikom oferujemy:

  • profesjonalne doradztwo zawodowe,
  • indywidualne kursy/szkolenia zawodowe,
  • poradnictwo psychologiczne,
  • poradnictwo prawne,
  • kurs prawa jazdy kat. „B”,
  • kurs komputerowy,
  • kurs językowy.

Więcej informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie lub pod numerem telefonu: 24 235 22 92 wew. 2 lub 3

 

Dofinansowanie projektu z UE: 160 016,00 zł

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 Oś priorytetowa IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”

Działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

www.mapadotacji.gov.pl