System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 września 2019

Uwaga studenci!

W ramach ubiegania się o dofinansowanie do Modułu II programu "Aktywny Samorząd" umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ oraz https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW: 

  1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
  2. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna
  3. Załącznik nr 4 – zaświadczenie z uczelni

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni należy dołączyć zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości).

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy założyć konto w Systemie Obsługi Wsparcia, posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Przypominamy, iż termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.