Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów poradnictwa psychologicznego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
3 września 2019

logo Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

      

               Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z realizacją projektu "Dobry start" w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno - zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, zaprasza do składania ofert dotyczących przeprowadzenia zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego indywidualnego i grupowego.