"Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" + konsultacje środowiskowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 sierpnia 2021

   

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż na stronie internetowej Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych zostały opublikowane cztery raporty, ktore powstały w ramach Zadania nr 1 projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzedzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, realizowanego przez Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Zostały one opublikowane w wersjach alternatywnych, tj. wszystkie dokumenty są w formie tekstu łatwego do czytania i rozumienia, dodatkowo ważne informacje na temat trzech raportów z analizy stanu zastanego przetłumaczono na Polski Język Migowy.

Wskazane powyżej raporty dostępne są pod następującym adresem:

http://www.niepelnosprawni.gov.pl/a,1116,projekt-aktywni-niepelnosprawni-narzedzia-wsparcia-samodzielnosci-osob-niepelnosprawnych

 

    Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych rozpoczęło realizację Zadania nr 2 w/w projektu pn. Przygotowanie modyfikacji istniejących i propozycji nowych instrumentów systemu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Jednym z działań projektowych jest organizacja konsultacji środowiskowych wybranych instrumentow, na które rozpoczęła się rekrutacja.

Linki do formularzy zgłoszeniowych: 

http://wlaczeniespoleczne.pl/wez-udzial-w-konsultacjach

https://www.facebook.com/fundacjajadwigi/photos/a.151601464940839/3765718466862436