INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 września 2021
Pięść zatrzymana dłonią

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w okresie od października do grudnia 2021 r. będzie realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Aktualnie prowadzony jest nabór uczestników do programu.

Zapraszamy do uczestnictwa w programie osoby zobowiązane przez Sąd, Prokuraturę, Zespoły Interdyscyplinarne, Policję, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Pomocy Społecznej i kuratorów, a także osoby zgłaszające się dobrowolnie, które chcą zmiany i polepszenia relacji w rodzinie.

Celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest m.in.:

  • powstrzymanie stosowania przemocy przez sprawcę,

  • zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,

  • uzyskanie informacji i umiejętności rozpoznawania mechanizmów powstawania przemocy,

  • nabycie umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konfliktowych i stresujących,

  • kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,

  • opracowanie własnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożonych użyciem przemocy,

  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kandydaci do programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej, muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków odurzających oraz powinni być świadomi tego, że potrzebują pomocy ze względu na używanie przemocy.

Konsultacje oraz zajęcia w ramach programu są bezpłatne.

Kontakt: +48 24 235 22 92
e-mail: sekretariat@pcprgostynin.eu