Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
26 kwietnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.Głównym celem programu jest zmiana zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie stosowania przemocy,  rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych.

 Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie w szczególności do:
    
1)   osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
2)   osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3)  osób, które zostały zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych,

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie z emocjami, które rozładowują napięcie poprzez zachowania agresywne).

Planowany do realizacji program obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe, będzie przeprowadzony w ośmioosobowej grupie.

Zajęcia grupowe rozpoczną się od 10 maja 2019 roku, odbywać się będą raz w tygodniu (piątek) w godz. 16.00 – 20.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w terminie do dnia 9 maja 2019 r. w godzinach pracy PCPR, tj. od godziny  7.30 do 15.00, kontakt telefoniczny: 24 235 22 92 w. 6