Podstawa prawna funkcjonowania Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
1 kwietnia 2019

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku, w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych.