PCPR w Gostynin

Strona główna

Artykuły

Projekt "GraduatON"

16 maja 2019

plakat GraduatON

Szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania znajdują się na stronie internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum" pod linkiem https://reaxum.eu/graduaton/

Czytaj więcej o: Projekt "GraduatON"

"Kurs na samodzielność 2019"

14 maja 2019

Fundacja Vis Maior zaprasza do udziału w ogólnopolskim projekcie „Kurs na samodzielność 2019”. W ramach projektu odbędzie się szkolenie z zakresu rehabilitacji podstawowej dla osób z dysfunkcją wzroku w terminie 9.09.2019. - 4.10.2019 w Warszawie. 

Poniżej znajduje się link do opisu projektu na stronie fundacji:

http://fundacjavismaior.pl/aktualnosci/zapraszamy-do-udzialu-w-projekcie-kurs-na-samodzielnosc-2019/

Czytaj więcej o: "Kurs na samodzielność 2019"

Program Aktywny Abolwent

14 maja 2019

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”  realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Jesteś studentem lub absolwentem? Szukasz pracy? My możemy Ci pomóc! Zapraszamy do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent”.

Co oferujemy?

  • szkolenia i kursy zawodowe,
  • naukę języków obcych,
  • poradnictwo
  • płatne staże zawodowe!!!

Warto skorzystać!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831-22-71 wew. 255
lub mailowo:
aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Czytaj więcej o: Program Aktywny Abolwent

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2019

 

    Informujemy, iż w dniu 13 maja 2019 r. (t.j. poniedziałek) w godz. 15.30 - 16.30 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1A odbędzie się dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

7 maja 2019

      Informujemy, iż w dniu 20 maja 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Czytaj więcej o: Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Bezpłatna rehabilitacja na lokomacie dla dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

29 kwietnia 2019

Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

26 kwietnia 2019

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, że prowadzi nabór uczestników do grupy realizującej ,,Program korekcyjno–edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie”.Głównym celem programu jest zmiana zachowania osób stosujących przemoc w rodzinie  i zaprzestanie stosowania przemocy,  rozwijanie umiejętności samokontroli i kształtowanie pozytywnych wzorców relacji interpersonalnych.

 Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie w szczególności do:
    
1)   osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonywanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych,
2)   osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych środków psychoaktywnych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii,

3)  osób, które zostały zmotywowane przez pracowników socjalnych, kuratorów, terapeutów lub inne osoby, które powzięły wiadomość o stosowaniu przez nich przemocy wobec osób najbliższych,

4) osób, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym (w tym m.in. osoby nie radzące sobie z emocjami, które rozładowują napięcie poprzez zachowania agresywne).

Planowany do realizacji program obejmuje zajęcia indywidualne oraz grupowe, będzie przeprowadzony w ośmioosobowej grupie.

Zajęcia grupowe rozpoczną się od 10 maja 2019 roku, odbywać się będą raz w tygodniu (piątek) w godz. 16.00 – 20.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gostyninie.

Zgłoszenia do programu przyjmowane są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin w terminie do dnia 9 maja 2019 r. w godzinach pracy PCPR, tj. od godziny  7.30 do 15.00, kontakt telefoniczny: 24 235 22 92 w. 6

Czytaj więcej o: Program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Powiększ zdjęcie LGD%20-%20Aktywni%20Razem

Wiosenne nabory wniosków w LGD AKTYWNI RAZEM

19 kwietnia 2019
Powiększ zdjęcie

Rehabilitacja w domu pacjenta

10 kwietnia 2019

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

10 kwietnia 2019

 

Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Informujemy, że Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej prowadzi konsultacje społeczne „Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019 – 2021” do dnia 26 kwietnia 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej:

http://mcps.com.pl/konsultacje/wojewodzki-program-polityki-senioralnej-na-lata-2019-2021-dla-wojewodztwa-mazowieckiego/

Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu Wojewódzkiego Programu Polityki Senioralnej na lata 2019-2021

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

13 marca 2019

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych 

      Informujemy, iż w dniu 18.03.2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1530- 1630 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Powiatowy Rzecznik Osób Niepełnosprawnych. 

Czytaj więcej o: Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

Informacja o wynikach zapytania ofertowego - inspektor nadzoru budowlanego 2019

1 marca 2019

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na pełnienie w roku 2019 nadzoru nad robotami budowlanymi w zaiwaku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie powiatu gostyninskiego.

Czytaj więcej o: Informacja o wynikach zapytania ofertowego - inspektor nadzoru budowlanego 2019

Uwaga studenci!

21 lutego 2019

PCPR w Gostyninie informuje, iż nabór wniosków o przyznanie dofinansowania ze środków PFRON do Modułu II pilotażowego programu "Aktywny Samorząd", tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym będzie odbywał się w terminie 01.03.2019 - 30.03.2019. Druk wniosku oraz załączników dostępny jest w zakladce "Pilotażowy Program Aktywny Samorząd".

Czytaj więcej o: Uwaga studenci!

Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

19 lutego 2019

Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych.

Czytaj więcej o: Wynik zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych

Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego

14 lutego 2019

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zaprasza do składania ofert na pełnienie w 2019 roku funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi, w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego.

 

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe - pełnienie funkcji inspektora nadzoru budowlanego