Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Wynik zapytania ofertowego na przeprowadzenie zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego

18 września 2019

logo Funduszy Europejskich

 

Informacja o wynikach zapytania ofertowego na przweprowadzenie

zajęć z zakresu poradnictwa psychologicznego dla uczestników prijektu "Dobry start".

System Obsługi Wsparcia - Moduł II program "Aktywny Samorząd"

8 sierpnia 2019

Uwaga studenci!

W ramach ubiegania się o dofinansowanie do Modułu II programu "Aktywny Samorząd" umożliwiono Wnioskodawcom składanie wniosków elektronicznie za pośrednictwem platformy SOW – Systemu Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON, dostępnego na stronie internetowej pod adresem: https://sow.pfron.org.pl/ oraz https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz pobrać niżej wymienione załączniki, wypełnić, a następnie w formie skanu dołączyć do składanego wniosku poprzez platformę SOW: 

  1. Załącznik nr 1 – oświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu
  2. Załącznik nr 3 – klauzula informacyjna
  3. Załącznik nr 4 – zaświadczenie z uczelni

W przypadku Wnioskodawców, którzy są zatrudnieni należy dołączyć zaświadczenie zawierające informację, czy Wnioskodawca otrzymuje od pracodawcy dofinansowanie na pokrycie kosztów nauki (jeśli tak, to w jakiej wysokości).

W celu złożenia dokumentów w formie elektronicznej należy posiadać Profil Zaufany lub podpis elektroniczny. Aby uzyskać instrukcję utworzenia profilu zaufanego należy odwiedzić stronę https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany  lub zapoznać się z ofertą banku, w którym Wnioskodawca posiada rachunek.

Dla Wnioskodawców, którzy zdecydują się utworzyć Profil Zaufany bądź podpis elektroniczny, oraz złożą wniosek drogą elektroniczną przewidziana jest możliwość zwiększenia podstawy dodatku na pokrycie kosztów kształcenia o 800,00 zł.

Informujemy, iż termin naboru wniosków na semestr zimowy 2019/2020 trwa od 01.09.2019 r. do 10.10.2019 r.

 

Konkurs plastyczny pt. "RODZINA POTRZEBNA OD ZARAZ"

16 września 2019

Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów poradnictwa psychologicznego

3 września 2019

logo Funduszy Europejskich

Zapytanie ofertowe

dotyczące przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego

      

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia warsztatów poradnictwa psychologicznego

Dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych

2 sierpnia 2019

    Informujemy, iż planowany w dniu 19 sierpnia 2019 r. dyżur Powiatowego Rzecznika Osób Niepełnosprawnych nie odbędzie się. Kolejne terminy dyżurów będą zamieszczane na stronie internetowej PCPR.

Informacja dotycząca programu "Aktywny Samorząd"

24 lipca 2019

logo PFRON

    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych podjął decyzję o uruchomieniu w bieżącym roku naboru wniosków o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Modułu I, Obszaru C, Zadania nr 1 programu "Aktywny samorząd" - druk wniosku dostępny w zakładce "Pilotażowy Program Aktywny Samorząd". Ponadto informujemy, iż nabór wniosków do Modułu I trwa do 30.08.2019 r.

Rekrutacja do projektu Otwórz się na przyszłość!

2 lipca 2019

Plakat projektu Otwórz się na przyszłość

Dyżur Przewodniczącego Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

27 czerwca 2019

       Informujemy, iż w dniu 8 lipca 2019 r. (tj. poniedziałek) w godzinach 1500- 1600 w sali rehabilitacyjnej Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 1a będzie miał dyżur Przewodniczący Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE „AKTYWNY ABSOLWENT”

26 czerwca 2019

Uwaga! Są jeszcze wolne miejsca w projekcie
 „Aktywny absolwent!"

Jeżeli jesteś studentem ostatniego roku lub absolwentem, który ukończył studia maksymalnie pięć lat temu, i szukasz pracy, ten projekt jest właśnie dla Ciebie!

Oferujemy między innymi doradztwo zawodowe, coaching, szkolenia zawodowe dopasowywane indywidualnie do potrzeb i zainteresowań uczestnika, płatne staże. Zapewniamy indywidualne podejście.

Jeżeli zależy Ci na rozwijaniu własnych kompetencji i umiejętności oraz chcesz być konkurencyjny na rynku pracy, zgłoś się do nas już teraz!

Skontaktuj się z nami telefonicznie: 22 831 22 71 wew. 255
lub mailowo: aktywnyabsolwent@pzn.org.pl

Projekt skierowany jest do osób z orzeczoną niepełnosprawnością wzrokową w stopniu umiarkowanym lub znacznym.

 

Polski Związek Niewidomych

organizacja pożytku publicznego

ul. Konwiktorska 9,  00 – 216 Warszawa

(22 831 22 71 centrala   22 831 33 83 Prezes ZG PZN

fax 22 635 76 52   www.pzn.org.pl   e-mail: pzn@pzn.org.pl

Konto: Bank PEKAO SA, XV O/Warszawa 16 1240 2887 1111 0000 3388 2352

        

 

 

 

Przejdź do - KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

KONFERENCJA „BUDOWANIE LOKALNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”

14 czerwca 2019

We wtorek 11 czerwca 2019r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Gostyninie  odbyła się konferencja pt. „ Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy  w rodzinie”.  Patronat nad konferencją objął Starosta Gostyniński. W konferencji wzięło udział ponad 60 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe. Wśród nich samorządowcy, przedstawiciele służb pomocy społecznej, funkcjonariusze policji, kuratorzy sądowi, przedstawiciel prokuratury, dyrektorzy szkół, pedagodzy oraz osoby związane zawodowo z obszarem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Prelegentem konferencji była Pani Izabela Banasiak – superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Treści poruszane podczas spotkania miały uwrażliwić uczestników na zjawisko przemocy  w rodzinie oraz skłaniały do refleksji na temat działań jakie należy podejmować,  aby zapobiegać zachowaniom przemocowym. 

Podczas konferencji można było zobaczyć elementy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Poszukiwany! Poszukiwana! Mama i Tata zastępczy!”. Wszystkie zainteresowane osoby, które chcą dowiedzieć się więcej o rodzicielstwie zastępczym serdecznie zapraszamy do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie. Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi tematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały udostępnione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie. 

Organizatorzy dziękują za udział wszystkim uczestnikom spotkania.