Gdzie możesz znaleźć pomoc

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

Przemoc jest zjawiskiem coraz bardziej powszechnym, przemoc w rodzinie jest niewątpliwie najgorszym jej rodzajem, ponieważ sprawcą jest najbliższa osoba - członek rodziny. Dom rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko miłości, bezpieczeństwa, opieki i wzajemnego zrozumienia. Niestety dla wielu staje się miejscem cierpienia, zagrożenia i poniżania oraz lęku i rozpaczy. Miejsca gdzie na terenie powiatu gostynińskiego możesz uzyskać pomoc i wsparcie:

Miasto Gostynin

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – Gostynin,  ul. Parkowa 22

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gostynin,  ul. Parkowa 22  Miejski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gostynin,  ul. Parkowa 22 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  - Gostynin, ul. Ozdowskiego 1a

Komenda Powiatowa Policji – Gostynin, ul. 3-go Maja 17

Sąd Rejonowy – Gostynin, ul. 3-go Maja 43

Prokuratura Rejonowa – Gostynin, ul. Wojska Polskiego 56

Prokuratura Rejonowa (Gostynin) - tel. 24 235-34-58  lub 24 235-38-19

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna (Gostynin) - tel. 235-37-35

Poradnia Zdrowia Psychicznego  (Gostynin) - tel. 235-24-60

Punkt Konsultacyjno-Informacyjny Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie i Osób

Uzależnionych od Alkoholu i Narkotyków (Gostynin) - tel. 236-07-35  pn. – czw. 1630 -1900

Kurator Sądowy - tel.  24 236-08-67

Policja - telefon dla ofiar przemocy (Gostynin) - tel. 24 235-38-79

Komenda Powiatowa Policji (Gostynin)  -  tel. 997; lub  24 235-20-71 do 74  

ZOZ „Medicus”  - Gostynin, ul. Wojska Polskiego 35

Gmina Gostynin    

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej – Gostynin, ul. Parkowa 32

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Gostynin, ul. Parkowa 32

Gminny  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Gostynin, ul. Parkowa 32

Powiatowa Komenda Policji – Gostynin, ul. 3-go Maja 17

Gmina Sanniki

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej – Sanniki, ul. Wólczyńska 75

Gminna  Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Sanniki, ul. Wólczyńska 75

Gminny  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Sanniki,      ul. Wólczyńska 75

Punkt Konsultacyjny – Sanniki, ul. Wólczyńska 75

Grupa AA „Lepsze Jutro” – Sanniki, ul. Wólczyńska 75

Posterunek Policji – Sanniki, ul. Warszawska 153

Gmina Szczawin Kościelny

Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej – Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II/3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II/3

Gminny  Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II/3

Grupa  AA „ Radość Życia” – Szczawin Kościelny, ul. Spółdzielcza 4

Zespół Prewencji w Szczawinie Kościelnym -  Szczawin Kościelny, ul. Jana Pawła II/12

Gmina Pacyna 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Pacyna, ul. Wyzwolenia 7

Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  –  Pacyna,

ul. Wyzwolenia 7

Posterunek Policji – Pacyna, ul. Łukasiewicza 4

           W każdej z wyżej wymienionych instytucji możesz zgłosić przemoc i poprosić o założenie tzw. „Niebieskiej Karty”. Karta taka zostanie przekazana do zespołu interdyscyplinarnego, gdzie na posiedzeniu grupy roboczej, na które zostaniesz zaproszony, zostanie ustalony plan pomocy dla Ciebie i Twojej rodziny. Cała procedura „Niebieskiej Karty” jest tajna - nie musisz się więc obawiać, że ktoś dowie się tego, co powiedziałeś w zaufaniu.

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin

tel.  24 235-22-92

 Godziny przyjęć specjalistów:

Pedagog   - poniedziałek 1645 -  1745

 Prawnik    - wtorek          1545  -  1745

Psycholog - czwartek       1545 -  1745

          Wizyty u specjalistów po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym. W sytuacji kryzysowej  prosimy o zgłoszenie się osobiste  w PCPR.