Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 maja 2022

Nabór osób z niepełnosprawnością wzroku do udział w treningu orientacji przestrzennej i mobilności
Zapraszamy chętne osoby z niepełnosprawnością wzroku do udziału w zajęciach „Trening Orientacji Przestrzennej i Mobilności”.
Trening realizowany będzie w ramach projektu „Trening orientacji przestrzennej dla osób niewidomych i słabowidzących (TOPON)”, którego Liderem jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zaś Partnerami:
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej, Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, Polski Związek Niewidomych, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi Stowarzyszenie oraz Instituttet for Blinde og  Svagsynede z Danii.