Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja!”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 sierpnia 2022

 Dzień Osób z Niepełnosprawnością 2022 „Praca i pasja!”


Zapraszamy osoby z niepełnosprawnościami, ich opiekunów oraz bliskich na wydarzenia w ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnością w ZUS. Uczestnicy będą mogli skorzystać z porad ekspertów, uzyskać informacje na temat wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami czy zintegrować się z innymi uczestnikami. Naszym celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnościami.

Co się będzie działo

W ramach Dnia Osób z Niepełnosprawnościami zaplanowaliśmy:

  • spotkania i konsultacje,
  • prelekcje, panele dyskusyjne,
  • stoiska informacyjne,
  • dyżury telefoniczne.

Podczas wydarzeń możesz skorzystać z porad:

  • specjalistów z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • ekspertów z Narodowego Funduszu Zdrowia, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  i Biura Rzecznika Praw Pacjenta,
  • pracowników lokalnych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych.

Wszystkie wydarzenia organizujemy wspólnie z naszymi partnerami oraz instytucjami lokalnymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

 >>>> Więcej informacji<<<<