Rodzaje przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

 Przemoc fizyczna (naruszenie nietykalności fizycznej) - popychanie, policzkowanie, szarpanie, kopanie, duszenie, bicie pięścią, nieudzielenie koniecznej pomocy itp.)

      Przemoc psychiczna (naruszanie godności osobistej) - wyśmiewanie poglądów, opinii, religii, narzucanie własnych poglądów, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolowanie, ograniczanie, domaganie się posłuszeństwa, wyzywanie, stosowanie gróźb, kontrolowanie, używanie wulgarnych epitetów, upokarzanie itp.)

      Przemoc seksualna (naruszenie intymności) - wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, zmuszanie do sadystycznych i upokarzających zachowań seksualnych, gwałty, demonstrowanie zazdrości, wyśmiewanie zachowań seksualnych, wyśmiewanie wyglądu, ciała itp.)

      Przemoc ekonomiczna (naruszenie własności) - odbieranie zarobionych pieniędzy, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokojenie podstawowych materialnych potrzeb rodziny itp.)

      Zaniedbanie (naruszenie obowiązku opieki ze strony osób bliskich) - brak niezaspokajania  podstawowych potrzeb fizycznych ( wyżywienie, higiena, ubranie), i emocjonalnych (bezpieczeństwo, ochrona, opieka) słabszych członków rodziny, tj. dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych przez osoby za to odpowiedzialne.

      Cyberprzemoc: nowe oblicze przemocy rówieśniczej z wykorzystaniem różnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych (poczta elektroniczna, czaty, komunikatory, strony internetowe, blogi, serwisy społecznościowe itd.). Akty cyberprzemocy przyjmują różne formy: nękanie, straszenie, szantażowanie z użyciem Sieci, publikowanie i rozsyłanie ośmieszających i kompromitujących zdjęć, filmów oraz podszywanie się w Sieci pod kogoś wbrew jego woli.