Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd”

6 marca 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 – semestr letni, upływa w dniu 31.03.2023 r.  Wnioski przyjmujemy od 01.03.2023r.

 

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Wynik zapytania ofertowego

3 marca 2023

Wynik zapytania ofertowego na wykonywanie usługi: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosrpawnościami, zamiszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2023 roku.

(NIE) zwykłe historie, (NIE) zwykłych ludzi. [SPOT]

28 lutego 2023

(NIE) zwykłe historie, (NIE) zwykłych ludzi - Mazowsze dla rodzinnej pieczy zastępczej

28 lutego 2023

22.02 - Dzień Ofiar Przestępstw

22 lutego 2023

Ogłoszenie

15 lutego 2023

OGŁOSZENIE

W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43, pokój 118 (I piętro) w dniach 20, 21, 22, 23 i 24 lutego 2022 r. w godz. 9:00-15:00, będą pełnione dyżury, podczas których kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem zapraszamy do kontaktu w czasie pełnionych dyżurów.

Harmonogram zaplanowanych dyżurów w Sądzie Rejonowym w Gostyninie w 2023r.:

20 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 44,e-mail: teresa.slowikowska@gostynin.sr.gov.pl  

21 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 63,e-mail: ewelina.kunikowska@gostynin.sr.gov.pl  

22 luty - kurator zawodowy, tel.24 352 08 63, e-mail: beata.opulska@gostynin.sr.gov.pl

23 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 44, e-mail: teresa.slowikowska@gostynin.sr.gov.pl  

24 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 78, e-mail: anna.sniecikowska@gostynin.sr.gov.pl 

Sąd Rejonowy W Gostyninie informuje, że pod adresem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy znajdują się informacje o miejscach, w których udzielana jest bezpłatna pomoc w ramach Sieci Pomocy osobom Pokrzywdzonym, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”

14 lutego 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” znajdującej się w Gostyninie przy  ul. Kościuszki 37/2i3 w okresie od 15.02.2023r.-30.09.2023r. na wykonawcę usługi została wybrana Pani Magdalena Góralczyk.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług inspektora nadzoru budowlanego

14 lutego 2023

Gostynin, dnia 14.02.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ul. Ozdowskiego 1A, 09-500 Gostynin

W związku z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) PCPR w Gostyninie zwraca się z zapytaniem ofertowym na wykonanie usługi.

 1. Opis przedmiotu zamówienia: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2023 r.
 2. Termin realizacji zamówienia: od 01.03.2023 r. do 31.12.2023 r.
 3. Miejsce realizacji zamówienia: dokonywanie oględzin i odbioru prac związanych z likwidacją
  barier architektonicznych i technicznych w miejscu zamieszkania niepełnosprawnych mieszkańców powiatu gostynińskiego.
 4. Niezbędne wymagania dotyczące oferentów:
 • posiadanie umiejętności i kwalifikacji do nadzorowania robót branży budowlanej,
 • przynależność do Izby Budowlanej,
 • posiadanie potwierdzonego pisemnie doświadczenia w zakresie likwidacji barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosprawnościami,
 • wiedza z zakresu likwidacji barier architektonicznych i technicznych dla osób z niepełnosprawnościami.

5.Zadania i obowiązki Wykonawcy:

 • dokonywanie oględzin wstępnych w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego związanych
  z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • sprawdzanie i/lub sporządzanie kosztorysów ofertowych (w uzasadnionych przypadkach kilkukrotne sprawdzenie kosztorysu jednego Wnioskodawcy),
 • dokonywanie odbioru prac związanych z likwidacją barier architektonicznych i technicznych,
 • w uzasadnionych przypadkach wydawanie opinii na temat przebiegu sprawy,
 • sporządzanie kosztorysu zamiennego (powykonawczego) - o ile dotyczy.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług inspektora nadzoru budowlanego

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW Dom dla Dzieci

7 lutego 2023

Gostynin, dnia 07.02.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  ul. J. Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie od 15.02.2023 r.- 30.09.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,
 3. prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej,
 4. opracowanie wspólnie z wychowawcami programów terapeutycznych, pomocowych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 5. prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych kart, udziału w zajęciach oraz innej niezbędnej dokumentacji.  

5. Termin realizacji zamówienia: 15.02.2023 r.- 30.09.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usług psychologicznych POW Dom dla Dzieci

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”

7 lutego 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w wyniku odpowiedzi na zapytanie ofertowe dotyczące realizacji usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” znajdującej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3 w okresie od 07.02.2023r.-30.06.2023r.,  na wykonawcę usługi została wybrana Pani Julita Brylińska.