Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przejdź do - Wizyta fryzjera w placówce POW "Bratoszewo"

Wizyta fryzjera w placówce POW "Bratoszewo"

27 września 2023
W sobotę 23.09 nasz salon zamienił się w salon fryzjerski i barberski ????
A wszystko to dzięki wspaniałej osobie Pani Oktawii z Mobilny Fryzjer Oktawia Ormińska z Baruchowa, która zgodnie z życzeniem naszych wychowanków czarowała super fryzury. Każdy wyszedł zadowolony i elegancki. Na koniec Pani Oktawia obdarowała wszystkich słodkościami. Serdecznie dziękujemy za nowe fryzury ♥️♥️♥️
Oczywiście za całą akcją stoi nasz niezawodny Piotr Kotfas, któremu bardzo ciepło dziękujemy za to, że o nas pamięta ♥️
 
 
/Joanna Bigielmajer/

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

15 września 2023

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie
ul. J.Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej
się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW "Dom Dla Dzieci"

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

15 września 2023

Gostynin, dnia 15.09.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest
w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się
w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie

od 02.10.2023 r.-31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających
w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 02.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4.  znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.
Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Bratoszewo" - unieważnienie

13 września 2023

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Bratoszewo” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie usług pedagogicznych - "Dom dla Dzieci" - unieważnienie

13 września 2023

Gostynin 13.09.2023r.

 

 

 

Informacja o wyniku zapytania ofertowego na świadczenie  usług pedagogicznych

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym dotyczącym świadczenia usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”

12 września 2023

Gostynin, dnia 11.09.2023 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarzenie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie od 01.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. przeprowadzanie badań psychologicznych oraz sporządzanie diagnoz dzieciom przebywającym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 2. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,
 3. prowadzenie terapii grupowej i indywidualnej,
 4. opracowanie wspólnie z wychowawcami programów terapeutycznych, pomocowych dla dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
 5. prowadzenie arkusza badań i obserwacji psychologicznych kart, udziału w zajęciach oraz innej niezbędnej dokumentacji.  

5. Termin realizacji zamówienia: 01.10.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia,
 4. znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci”

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

12 września 2023

- Sekretarz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie –

09-500 Gostynin ul. Ozdowskiego 1a

Umowa o pracę w wymiarze 1/2 etatu

 1. 1.Wymagania niezbędne:
 • Obywatelstwo polskie,
 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 • Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Nieposzlakowana opinia,
 • Wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku prawo lub administracja,
 • umiejętność obsługi komputera poparta zaświadczeniem lub oświadczeniem kandydata,
 • Znajomość przepisów:

a)       Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 901 t.j. )

b)       Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 100 t.j.)

c)       Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r.  w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 857 ze zm.)

d)       Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 ze zm.)

e)       Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 ze zm.)

 1. 2. Wymagania dodatkowe:
 • Umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność,
 • mile widziany staż w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • staranność, rzetelność, obowiązkowość, komunikatywność, samodzielność,
 • zdolności organizacyjne.
 1. 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
 • Współdziałanie z organami administracji rządowej i organizacjami jednostek samorządu terytorialnego w sprawach pomocy społecznej i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w sprawach postępowań przed organami rentowymi i instytucjami ubezpieczenia społecznego,
 • Gromadzenie, kompletowanie dokumentacji niezbędnej na posiedzenie komisji orzekającej w wyżej wymienionym zakresie,
 • Uczestnictwo w posiedzeniach składów orzekających jako protokolant,
 • Współpraca z członkami Zespołu, (lekarze, specjaliści),
 • Monitorowanie procesu orzeczniczego pod względem zgodności z przepisami prawa oraz wydawanie opinii w tym zakresie,
 • Sporządzanie orzeczeń,
 • Sporządzanie wezwań do likwidacji braków formalnych przyjętych wniosków o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności,
 • Archiwizacja dokumentacji Zespołu,
 • Wykonywanie innych czynności służbowych zleconych przez przełożonego.
 1. 4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Praca w budynku przy ul. Ozdowskiego 1 A, 09-500 Gostynin, parter i poza nim. Budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Oświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym i sztucznym.                 Praca przy komputerze, wyjazdy służbowe. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku, 1/2 etatu.

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił poniżej 6%

 1. 5. Wymagane dokumenty:
 • List motywacyjny (własnoręcznie podpisany)
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( własnoręcznie podpisany),
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje, umiejętności  i uprawnienia,
 • kopie dokumentów potwierdzających staż pracy ( m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 • oświadczenie kandydata:

1)       o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

2)       o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

3)       że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4)       o nieposzlakowanej opinii.

 • Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy  z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w złożonej ofercie, których obowiązek podania nie wynika z przepisów prawa — w formie oświadczenia.
Czytaj więcej o: Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Gostyninie ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

5 września 2023

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

główny księgowy

 

Wymagania niezbędne:

 1. Ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne przepisy ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego.

 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

 3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, za przestępstwa skarbowe, za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów.

 4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego

 5. Nieposzlakowana opinia.

 6. Spełnianie jednego z poniższych warunków:

- ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,

- ukończone studia wyższe i posiadanie wpisu do rejestru biegłych rewidentów,

- ukończone studia wyższe i posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

 1. Znajomość przepisów prawnych w zakresie rachunkowości, finansów publicznych, ustawy o pracownikach samorządowych.

 2. Minimum 5 lat stażu pracy.

Czytaj więcej o: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie ogłasza konkurs na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze: główny księgowy

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd” - moduł II

4 września 2023
 

ℹPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”,tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2023/2024 – semestr zimowy upływa w dniu 10.10.2023.
 
????Prosimy o dochowanie terminu składania wniosków o dofinansowanie.
????Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).
 

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH - POW Bratoszewo

30 sierpnia 2023

    Gostynin, dnia  30.08.2023r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. J. Ozdowskiego 1a, 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działających w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie  w okresie od 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r.

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 15.09.2023 r.- 31.12.2023 r.

6. Forma zatrudnienia: umowa cywilnoprawna (umowa zlecenie).

7. Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika lub pedagogika specjalna,
 4.  znajomość przepisów prawa z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
 5. posiadanie aktualnych niezbędnych badań lekarskich.

 8. Wymagania dodatkowe:

 1. posiadanie wiedzy z zakresu działania jednostek pomocy społecznej,
 2. dobra organizacja pracy, samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań, odpowiedzialność za wykonanie powierzonych zadań, sumienność, wysoki poziom etyki zawodowej, umiejętność pracy w zespole,
 3. prawo jazdy kat. B.

9. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający informuje, że zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który po spełnieniu wszystkich niezbędnych wymagań zaoferuje najniższą cenę brutto.

10. Inne istotne warunki zamówienia:

Wykonawca usługi będzie wykonywał czynności w godzinach ustalonych w porozumieniu ze zleceniodawcą.

11. Wymagane dokumenty:

 1. formularz ofertowy,
 2. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadane kwalifikacje,
 3. kopie dokumentów potwierdzających staż pracy (m.in. świadectwa pracy, zaświadczenia),
 4. oświadczenie kandydata:

- o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

- o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko – pedagog.

12. Sposób przygotowania oferty:

Wymagane dokumenty (wymienione powyżej) muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie przez oferenta, w przypadku kopii dokumentów wymagane jest poświadczenie przez oferenta zgodności z oryginałem na każdej ze stron dokumentu, zamieszczenie daty i złożenie jego podpisu.

13. Miejsce i termin złożenia oferty:

Wymagane dokumenty należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie, ul. 3 Maja 43 B, 09-500 Gostynin, w kopercie z dopiskiem  „Oferta na świadczenie usług pedagogicznych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 września 2023 r. do godz. 1100.

W przypadku ofert przesłanych pocztą należy uwzględnić czas dojścia przesyłki pocztowej  w terminie określonym w zapytaniu. Oferty, które wpłyną do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane (o zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Gostyninie). Oferty przesłane pocztą elektroniczną nie będą rozpatrywane. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13 września 2023 r. o godzinie 1130  w siedzibie Zamawiającego.

14. Unieważnienie postępowania:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

15. Osoba uprawniona do porozumiewania się z oferentami:

Osoba upoważniona do porozumiewania się z oferentami w zakresie spraw formalnych oraz w zakresie przedmiotu zamówienia – Iwona Kwiatkowska tel. (24) 235 22 92 wew. 22

16. Ogłoszenie wyników postępowania:

Wykonawca najkorzystniejszej oferty zostanie poinformowany telefonicznie.

Wykaz załączników do niniejszego zapytania:

a) załącznik nr 1 – formularz oferty

b) załącznik nr 2 – oświadczenie osoby do celów weryfikacji w rejestrze sprawców przestępstw na tle seksualnym

c) załącznik nr 3 - wzór umowy zlecenie