Jesteś tutaj: Start / AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej

1 grudnia 2022

Uchwała Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Zarząd Powiatu Gostynińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2025r.

Ogłoszenie naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy

1 grudnia 2022

Uchwała Zarządu Powiatu Gostynińskiego z dnia 29 listopada 2022r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu jednego Warsztatu Terapii Zajęciowej w okresie od 01.01.2023 r.  do 31.12.2025 r.

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku

22 listopada 2022

„Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 roku


Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że przyjął „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w 2023 r.”.

http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/program-wyrownywania-ro

Wnioski i wystąpienia samorządów powiatowych dotyczące obszarów B, C, D, F i G programu przyjmowane są w terminie od 1 grudnia 2022 r. do 1 marca 2023 roku.

Wnioski zarządców w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych dotyczące obszaru A programu oraz samorządów gminnych i powiatowych oraz organizacji pozarządowych dotyczące obszaru E programu, przyjmowane są w trybie ciągłym.

Przypominamy, że:

  1. Realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który przyjmie zaproszenie do uczestnictwa w programie.
  2. Terminy naboru wniosków dla adresatów obszarów B, C, D, F i G programu określone zostaną przez realizatorów programu.
  3. W przypadku obszarów programu B, C, D, F i G projektodawca składa wniosek do właściwego samorządu powiatowego, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszarów B, C, D, F i G programu (procedury realizacji i załączniki).
  4. W przypadku obszaru A i obszaru E programu projektodawca składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON, zgodnie z Zasadami dotyczącymi wyboru, dofinansowania i rozliczania projektów dotyczących obszaru A i obszaru E programu (procedury realizacji i załączniki).
  5. Jednostka samorządu powiatowego będąca realizatorem programu składa wniosek bezpośrednio do właściwego Oddziału PFRON.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 -wolne miejsca.

20 września 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż posiada wolne miejsca w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla dziecka do 16 roku życia.

Zachęcamy również do kontaktu osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta dla osoby niepełnosprawnej.

Konferencja - 23.09.2022r.

26 września 2022

Konferencja


W piątek 23 września 2022r. w sali kolumnowej Zamku Gostynińskiego odbyła się konferencja „W trosce o dobro dziecka – współczesne wyzwania rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej
”.

Inicjatorem spotkania było Stowarzyszenie Ziemi Gostynińskiej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie oraz Starosta Gostyniński

W konferencji wzięło udział blisko 70 osób reprezentujących różne środowiska zawodowe.

Wśród nich samorządowcy, Pan Arkadiusz Boruszewski – Starosta Gostyniński.

Pan Roman Augustyniak – Członek Zarządu Rady Powiatu Gostynińskiego.

Pan Michał Bartosiak – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Gostynińskiego.

Pan Paweł Pilichowicz – Radny Powiatu Gostynińskiego, Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Białotarsku .

Pan Dariusz Wachowicz – Przewodniczący Stowarzyszenia Ziemi Gostynińskiej – współorganizator konferencji.

Pan Paweł Kalinowski – Burmistrz Miasta Gostynina

Swoją obecnością zaszczycili również przedstawiciele kuratorium oświaty, przedstawiciele służb pomocy społecznej, przedstawiciele służby zdrowia, funkcjonariusze policji, kuratorzy, dyrektorzy szkół, pedagodzy, psychologowie oraz osoby związane zawodowo z wychowaniem dzieci.

Tematem wiodącym konferencji były współczesne wyzwania rodzinnej
i instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Konferencję otworzył i zamknął Pan Michał Bury – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

Pani Barbara Budner – zastępca dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie – przedstawiła aktualne dane dotyczące instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Gostynińskiego.

Wymogi formalne, informację do pełnienia roli rodzica zastępczego przestawiła Pani Ewa Kostkiewicz – koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Pani Agata Skalec-Ruczyńska z Fundacji Ernst&Young ukazała słuchaczom społeczny wizerunek rodzicielstwa zastępczego.

Odruch serca czy praca na etacie – Interesujący wykład Pani Anny Kamińskiej, która
18 lat pełniła funkcję rodziny zastępczej zawodowej o charakterze pogotowia rodzinnego.

Zabrakło Pana Marcina Lewandowskiego – Prezesa Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” z wykładem „Perspektywy rozwoju pieczy zastępczej
w kontekście zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”. Na szczęście godnie reprezentowała Go Pani Dorota Wilczura – Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
„Dla Naszych Dzieci”.

Pani Monika Krzyżanowska, założycielka fundacji One Day przedstawiła informację dotyczącej pomocy specjalistycznej na rzecz dzieci z pieczy zastępczej.

System pieczy zastępczej to niezwykle złożony i kompleksowy zespół ludzi, instytucji placówek i działań. Obecnie trwają trwają prace legislacyjne w zakresie nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

O zmianach w ustawie,a także o wielorakich aspektach pieczy zastępczej mówili nasi znakomici goście, oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie

Podczas konferencji można było zobaczyć elementy promujące ideę rodzicielstwa zastępczego pod hasłem „Poszukiwany, poszukiwana mama i tata zastępczy”.

Uczestnicy spotkania mieli również okazję zapoznać się z wydawnictwami dotyczącymi tematyki pieczy zastępczej, które zostały udostępnione przez Bibliotekę Pedagogiczną w Gostyninie.

Organizatorzy dziękują za udział wszystkim uczestnikom spotkania.

Wsparcie dla obywateli Ukrainy

27 września 2022
 Plakat informcyjny

W programie wsparcia, który oferujemy zapewniamy asystenta rodziny w zakresie pomocy administracyjnej, przeprowadzenia poszczególnych kroków związanych z zatrudnieniem i osiedleniem, znalezieniu miejsca zamieszkania, wsparcie w kontaktach z instytucjami publicznymi i prywatnymi etc.
????Oferujemy kurs języka polskiego, kursy zawodowe takie jak kosmetyczka / obsługa suwnic, żurawi / opiekun osób starszych i dzieci / obsługa wózków jezdniowych silnikowych z wymianą butli z napędem gazowym / fryzjer / magazynier z obsługą wózków jezdniowych / sprzedawca fakturzysta z obsługą komputera i kas fiskalnych / barberski / spawanie metodą MAG, MIG.
????Dodatkowo profesjonalne doradztwo zawodowe, a także pomoc prawną, psychologiczną i psychoterapeutyczną.
????W ramach dodatkowej informacji dzięki naszym działaniom w sierpniu tego roku 40 dzieci z Ukrainy pojechało na nadmorskie kolonie a kilkadziesiąt osób rozpoczęło kurs języka polskiego. W najbliższym czasie rozpocznie się np. kurs fryzjerski i inne.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022 -wolne miejsce.

11 października 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż posiada wolne miejsca w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022 dla dziecka do 16 roku życia oraz dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Zachęcamy również do kontaktu osoby zainteresowane pełnieniem funkcji Asystenta dla osoby niepełnosprawnej.

Uwaga studenci!

26 września 2022

 uwaga studenci


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach

roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 – semestr zimowy upływa w dniu 10.10.2022 r.

 

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

 

Akcesoria dla dzieci

9 września 2022
Akcesoria dla dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje wszystkich zainteresowanych/potrzebujących, że w siedzibie głównej można zgłaszać się po akcesoria dziecięce. Zostały one przekazane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie dzięki uprzejmości Biura ds. Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa.
 
Aktualnie posiadamy:
???? 3 łóżeczka stacjonarne,
???? ubranka,
???? zabawki,
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu osobistego (PCPR Gostynin ul.3 Maja 43b), kontaktu telefonicznego (24 235 2292), kontaktu przez Facebook.
 
ZAPRASZAMY!!!

Spotkanie integracyjne 2-3 wrzesień 2022r.

4 września 2022
 

W dniach 2-3 września 2022r. odbyło się spotkanie integracyjno -szkoleniowe rodzin zastępczych, którego organizatorem było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie wraz ze Stowarzyszeniem Ziemi Gostynińskiej.
W miłej atmosferze, pięknych okolicznościach przyrody oraz sprzyjającej aurze rodzice wraz ze swoimi pociechami mogli oddawać się przyjemnościom cielesnym, jak i duchowym.
W czasie, gdy dorośli poruszali poważne tematy ze specjalistami na warsztatach umiejętności wychowawczych, ich pociechy zajęte były integracyjnymi zabawami, sportową rywalizacją czy artystycznym rękodziełem. Starsza młodzież miała okazję porozmawiać z psychoterapeutkami na temat uczuć i wrażeń jakie dostarczył im wspólnie oglądany film pt.”Rodzina od zaraz”.
Agencja reklamowa Brokat z Kutna zapewniła fantastyczną zabawę „od skakanki po twarzy malowanie”, natomiast nad profesjonalnym makijażem pracowała Pani WioLetta Małgorzata Aronowska, która podkreślała piękno każdej z Pań trafiającej pod jej „pędzel”.
Nie zabrakło spaceru z lasoterapią, wycieczki rowerowej oraz konkursu budowania zamków z piasku, a w odnowie duchowej pomagał Pan Jakub Rybiński prowadząc zajęcia z jogi dla dorosłych i młodzieży.
W jeszcze milsze nastroje wprawiała wszystkich „dyskoteka pod chmurką” połączona ze wspólnym pieczeniem kiełbasek przy ognisku.