CSR-Społecznie Odpowiedzialny Biznes

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

DZIEŃ RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO

20 maja 2018

W dniu 20 czerwca 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie zorganizowało na terenie Ośrodka Jeździeckiego „Victoria” w Bierzewicach Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

Spotkanie to było okazją do przeprowadzenia szkolenia dla rodzin zastępczych oraz  zaprezentowania filmów wyreżyserowanych przez grupę uczniów z LO im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie pod kierunkiem pedagoga szkoły, oraz uczennicy Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie.

Filmy te ukazały misję, jaką może pełnić każdy człowiek zapraszając do swojego domu i serca dziecko pozbawione opieki rodziny naturalnej.

Szczególnie ważnym dla rodzin zastępczych i organizatorów był udział w spotkaniu Starostów Powiatu Gostynińskiego, Burmistrza Miasta Gostynina, Wójta Gminy Gostynin i przedstawicieli gmin Powiatu Gostynińskiego. Obecność przedstawicieli samorządów jest wyrazem troski i wdzięczności za trud pracy rodzin zastępczych.

Organizator pieczy zastępczej do wspólnej zabawy zaprosił również dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych, podkreślając w ten sposób swoje zatroskanie o dzieci przebywające w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Dzieciom przygotowano liczne atrakcje takie jak: nauka jazdy konnej, jazda na kucyku, przejażdżki bryczkami, nauka tańca zumba. Wszyscy obejrzeli pokaz sztuk walki Krav Maga zaprezentowanej przez wolontariusza Pana Radosława Topólniaka. Dzieci i młodzież uczestniczyły w licznych konkursach i zabawach, zorganizowanych i prowadzonych przez wolontariuszy z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie. Całej zabawie oraz biesiadowaniu towarzyszyła radosna muzyka, którą kierował w ramach wolontariatu Pan Łukasz Racki.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie będące Organizatorem Rodzinnej Pieczy zastępczej dziękuje wszystkim osobom, które przyczyniły się do uświetnienia tego wyjątkowego dnia.

Podziękowania kierujemy do:

 • Firmy Etos z Gdańska i sklepu Diverse w Gostyninie,
 • Sklepu Kaufland Polska sp. zo. o w Gostyninie,
 • Sklepu Ważka Pani Moniki Berlińskiej,
 • Sklepu Multi Fun Pani Małgorzty Rędzikowskiej-Mystkowskiej ,
 • Firmy Dubimex - Zakładu Przetwórstwa Mięsnego Pana Zygmunta Dubielak,
 • Przedsiębiorstwa rolno-spożywczego - piekarni Dubielak Pana Dariusza Dubielak,
 • Księgarni Pana Tomaszewskiego Mariana,
 • Księgarni Pana Tadeusza Tomaszewskiego,
 • Gabinetu Masażu „IMADŁO” Pana Piotra Tucholskiego,
 • Restauracji „BAJKA” Pani Agaty Olewnik,
 • Strefy Urody „EWELINA” Pani Eweliny Piotrowskiej-Radeckiej,
 • Ośrodka Rozwoju Osobistego „POKOCHAJ SIEBIE” Pani Renaty Bąk,
 • Restauracji 40 + Państwa Balcerzak,
 • BORDOO PIZZA Pana Tomasza Ambroziewicza,
 • Pana Ryszarda Karaś,
 • Firmy OLI-BUD Materiały Budowlane Pani Agnieszki Zielińskiej – Myszkowskiej,
 • Sklepu „KAMELEON” Pani Katarzyny Wasiewicz,
 • Salonu kosmetycznego „STUDIO LA FEMME” Pani Katarzyny Dawidowskiej,
 • Salonu Fryzjerskiego „DOROTA” Pani Doroty Pokropińskiej,
 • Butiku „WENECJA” w Gostyninie,
 • Akademii Inicjatyw Młodzieżowych,
 • PUFOTEKA.PL Pana Macieja Leszczyńskiego,
 • Firmy „PRZEMO” Pana Przemysława Tyrajskiego,
 • Drukarni MAXTON Pana Waldemara Chmieleckiego,
 • Pana Roberta Kołodziejskiego,
 • Pana Radosława Topólniak,
 • Powiatowego Zespołu Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Gostyninie oraz Pani Dyrektor Zofii Piotrowskiej,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Sylwii Andrysiak,
 • Rodzinnego Domu Dziecka w Ruszkowie oraz Pani Dyrektor Joanny Banach,
 • Pana Piotra Tucholskiego,
 • Pana Łukasza Rackiego,
 • Pana Tomasza Waćkowskiego,
 • Drukarni „SZMYDT” w Gostyninie,
 • Pani Barbary Budner,
 • Księgarni Hurt-Detal Pani J. Karolskiej,
 • Firmy Daunpol Płock J. Kwiatkowskiej,
 • Firmy Chocobakal Pana Jarosława Palczewskiego,
 • WTZ w Gostyninie i kierownika Pana Łukasza Ciesielskiego.

Dziękujemy również młodzieży z Gimnazjum Nr 2 im. Polskich Noblistów w Gostyninie oraz młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Gostyninie, oraz ich opiekunom Pani Małgorzacie Kicka i Pani Monice Szczypawka.

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW (CSR)

20 maja 2018

CSR-Społecznie Odpowiedzialny Biznes

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw (ang. Corporate Social Responsibility – CSR) to dobrowolne, wykraczające poza minimalne wymogi prawne, uwzględnianie przez przedsiębiorstwa problematyki społecznej i środowiskowej w swojej działalności komercyjnej i stosunkach z zainteresowanymi stronami. Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego.

Koncepcja CSR uległa znacznemu poszerzeniu w porównaniu do historycznych początków i wciąż jest przedmiotem publicznej debaty. Istotę CSR w nowoczesnym wydaniu najwierniej odzwierciedla norma w zakresie społecznej odpowiedzialności ISO 26000 opublikowana w listopadzie 2010 r. przez Międzynarodową Organizację Standaryzacyjną (International Standarization Organization, ISO).

Według normy ISO 26000 społeczna odpowiedzialność to zobowiązanie organizacji do włączania aspektów społecznych i środowiskowych w proces podejmowania decyzji oraz wzięcie odpowiedzialności za wpływ podejmowanych decyzji i aktywności na społeczeństwo i środowisko.

Nowoczesny i odpowiedzialny biznes poszukuje synergii pomiędzy ekonomicznym, środowiskowym i społecznym aspektem funkcjonowania, budując kompleksową strategię rozwoju firmy w oparciu o założenia CSR. Podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co do zasad postępowania w wielu przypadkach może umożliwić rezygnację z regulacji, tym samym prowadząc do redukcji obciążeń administracyjnych dla biznesu. Działania prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych, takich jak: bardziej zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska.

Duże, międzynarodowe korporacje od lat robią wiele, aby być postrzegane jako odpowiedzialne, gdyż są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny zarówno ze strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych. Jednak CSR, rozumiany jako oddolna inicjatywa biznesu, nie dotyczy wyłącznie firm dużych. Coraz częściej obserwuje się, że małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają istotną rolę w rozwoju lokalnych społeczności, nie do końca uświadamiając sobie, iż również dysponują potencjałem CSR.

Przez wiele lat używano w Polsce oraz innych krajach w okresie transformacji argumentu, że gospodarka jeszcze nie dojrzała do uwzględniania kwestii społecznych i środowiskowych, że firmy muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy występujący w ostatnich latach powinien mobilizować przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacyjne rozwiązania organizacyjne i marketingowe. Dodatkowo, obecny kryzys gospodarczy powinien skłaniać do przewartościowania modelu gospodarczego na bardziej odpowiedzialny, celem zapewnienia solidnych podstaw szybkiej odbudowy i przyszłego stabilnego rozwoju. Jest to szansa dla biznesu znalezienia nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z interesariuszami w celu umocnienia pozycji na rynku.

Źródło: http://www.mg.gov.pl

PODZIĘKOWANIA

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej pragnie podziękować wszystkim, których pomoc umożliwiła zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w dniu 15.06.2013r.

Nasze podziękowania kierujemy do:
- sklepu Lidl
- sklepu POLO MARKET
- sklepu BIEDRONKA 
- firmy AUTO-AS Grzegorz Pospieszyński 
- firmy DAUNPOL Jadwiga Kwiatkowska
- firmy PPHU AUTO TOP Katarzyna Olejnik Basiewicz
- firmy PPHU GEKO Paweł Bombała
- firmie Soft Net Gostynin
- Piekarni Sokołów 
- Cukierni WASIAKOWIE 
- Agencji reklamowej ASPOL Wiesław Kotkowski
 

Za wspaniałą oprawę muzyczną dziękujemy zespołowi Massive. 

Bardzo dziękujemy również wszystkim prywatnym ofiarodawcom, którzy zechcieli pozostać anonimowi.