Jesteś tutaj: Start / Projekt "Lepszy start"

Projekt "Lepszy start"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

logo Funduszy Europejskich

 

       W miesiącu styczniu 2017r. uczestnicy projektu „Lepszy start” ukończyli zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. Zajęcia przeprowadzili w ramach zawartego porozumienia doradcy zawodowi z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie - Filia w Płocku. Opinie doradców zawodowych pozwoliły na opracowanie ścieżki rozwoju kariery zawodowej, dzięki której uczestnicy w ramach projektu wezmą udział w szkoleniach i kursach zawodowych, które zwiększą ich szanse na znalezienie zatrudnienia.

            Specjaliści z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku zapoznali uczestników projektu z metodami aktywnego poszukiwania pracy, zasadami ułatwiającymi znalezienie zatrudnienia, zasadami pisania życiorysu zawodowego.

            Udział w zajęciach prowadzonych przez doradców zawodowych z Wojewódzkiego Urzędu Pracy Filia w Płocku dał szansę uczestnikom projektu na szersze spojrzenie na rynek pracy, rozważenie możliwości poszukiwania atrakcyjnych ofert nie tylko w najblizszej okolicy, ale również z uwzględnieniem sąsiadujących miast. Uczestnicy projektu „Lepszy start” wysoko ocenili wiedzę zdobytą na zajęciach z zakresu doradztwa zawodowego prowadzonych przez Wojewódzki Urząd Pracy Filia w Płocku.

 

 

logo Funduszy Europejskich

 

            Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie realizuje projekt „Lepszy start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest aktywna integracja 36 osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym, zamieszkałych na terenie powiatu gostynińskiego. Projekt podzielony jest na dwie edycje. W pierwszej edycji projektu od 01.10.2016r. do 30.09.2017r. uczestniczy 8 osób z niepełnosprawnością, 7 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 wychowanków rodzin zastępczych. Z wszystkimi uczestnikami projektu „Lepszy start” zawarto kontrakty socjalne, w ramach których zobowiązali się oni do realizacji indywidualnie dla nich opracowanej ścieżki reintegracji obejmującej poradnictwo psychologiczne, doradzwo zawodowe, warsztaty z prawnikiem oraz udział w zależności od zdiagnozowanych potrzeb w kursach zawodowych, kursach językowych, kursie na prawo jazdy kat.B. Udział w projekcie pozwoli uczestnikom na zwiększenie lub nabycie nowych umiejętności zawodowych, wzrost kompetencji społecznych, co w dalszej perspektywie będzie skutkowało zwiększeniem ich aktywności zawodowej.