Zaproszenie do udziału w projekcie "AKADEMIA LIDERÓW AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 października 2021

Stowarzyszenie Empowerment z Płocka organizuje w Gostynin ul. Ozdowskiego 1a cykl szkoleń i warsztatów (w sumie będą to 3 spotkania), skierowanych do 15 osób sprawujących opieką nad osobami niepełnosprawnymi z terenu powiatu gostynińskiego.
 
W ramach projektu przeprowadzony zostanie w oparciu o autorski program szkoleniowy cykl warsztatów i szkoleń o następującej tematyce i terminach:
  1. 8-godzinny warsztat „Integracja osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej z uwzględnieniem pandemii COVID-19”   - 19.10.2021 r. (wtorek)
  2. 8-godzinny warsztat „Aktywność życiowa, zaradność osobista i niezależność ekonomiczna osób niepełnosprawnych” - 09.11.2021 r. (wtorek)
  3. 8-godzinne szkolenie „Opieka nad osobami niepełnosprawnymi i udzielanie pomocy w procesie rehabilitacji społecznej i zawodowej w czasie pandemii COVID-19” - 30.11.2021 r. (wtorek)
*
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny, a dla każdego uczestników zapewniamy poczęstunek oraz materiały szkoleniowe
*
Projekt adresowany jest do osób sprawujących opiekę, wspólnie zamieszkujących z osobami (niezależnie od wieku) posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności a także osób które ukończyły 75 rok życia. Zapraszamy również kadrę i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych
*
CYKLE WARSZTATOWO-SZKOLENIOWE PROWADZONE BĘDĄ W Gostyninie ul. Ozdowskiego 1A
 
*
Zapisy na adres mailowy stowarzyszenie.empowerment@gmail.com
 
pod numerem telefonu 518-548-325 (Adam Pawłowski),
gdzie można uzyskać więcej informacji nt. projektu
 
ZAPRASZAMY !!!
 

Moduł I – „Integracja osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej z uwzględnieniem pandemii Covid-19”

Data szkolenia: 19.10.2021 Miejsce: Gostynin ul. Ozdowskiego 1A

9:00 -10:30

Wprowadzenie, informacje o projekcie, zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych

Pojęcie niepełnosprawności

10:30 -10:45

Przerwa kawowa

10:45 -12:15

Pojęcie niepełnosprawności.

Wykluczenie społeczne

12:20 -12:35

Przerwa kawowa

12:35 -14:00

Wykluczenie społeczne w kontekście COVID - 19

14:00 -14:30

Obiad

14:30 -16:00

Niezbędne narzędzia integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i środowiskiem

16:00 -16:15

Przerwa kawowa

15:45 -17:00

Niezbędne narzędzia integracji osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną i środowiskiem

Podsumowanie zajęć

 -----------------

Pliki do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy