Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witaj na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie.

 

Artykuły

9 czerwca - dzień wolny od pracy

30 maja 2023

Pismo Zastepcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rzadu do Spraw Osob Niepelnosprawnych

24 maja 2023

Szanowni Państwo Przewodniczący.
W dniu 5 maja 2023 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 852 ogłoszona została ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw. Zgodnie z treścią art. 10 tej ustawy uchylony został art. 15h ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.). Z kolei zgodnie z dyspozycją art. 28 pkt 2 wymienionego aktu prawnego podany przepis uchylający wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy po dniu ogłoszenia ustawy, a zatem w dniu 6 sierpnia 2023 roku.

Czytaj więcej o: Pismo Zastepcy Dyrektora Biura Pełnomocnika Rzadu do Spraw Osob Niepelnosprawnych

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

23 maja 2023

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

 

 

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostynin ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

 

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pedagogicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom dla Dzieci” mieszczącej                 się w Gostyninie przy ul. Kościuszki 37/2i3, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 20 h miesięcznie w okresie od 01.07.2023 r.- 30.09.2023 r.

 

4. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. przygotowanie we współpracy z psychologiem diagnozy psychofizycznej wychowanków,

2. prowadzenia arkusza badań i obserwacji, kart udziału w zajęciach,

3. pomoc w opracowywaniu planów pomocy dziecku w tym zajęć profilaktycznych,

4. prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi,

5. udział w posiedzeniach zespołów ds. okresowej oceny sytuacji dzieci przebywających  w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w zespołach wychowawczych,

6. pomoc wychowankom w nadrabianiu zaległości szkolnych.

5. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2023 r.- 30.09.2023 r.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PEDAGOGICZNYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

23 maja 2023

Gostynin, dnia 23.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie  ul. J.Ozdowskiego 1a 09-500 Gostynin.

2. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest  w formie zapytania ofertowego na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).

3. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług psychologicznych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej  „Bratoszewo” mieszczącej się   w Gostyninie przy ul. Zazamcze 26, działającej w strukturze Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie w wymiarze nie przekraczającym 30 h miesięcznie w okresie   od 01.07.2023 r.- 31.12.2023 r.

Czytaj więcej o: ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ŚWIADCZENIA USŁUG PSYCHOLOGICZNYCH

PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC DOMOWĄ - EDYCJA 2023 r.

15 maja 2023

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023

11 maja 2023

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego rozpoczyna rekrutację do projektu „Od stażu do angażu – aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością z woj. mazowieckiego”

5 maja 2023

Wesołych Świąt!

6 kwietnia 2023

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

8 marca 2023

Potrzebujesz pomocy prawnika, doradcy, mediatora?  Jesteś w trudnej życiowej sytuacji, na przykład potrzebujesz pomocy w: rozłożeniu długu na raty, w spłacie  pożyczek „chwilówek”, masz kłopoty mieszkaniowe, grozi ci eksmisja, masz problemy pracownicze, z egzekucją alimentów, odziedziczyłeś długi, nie wiesz do jakiego urzędu pójść po pomoc, masz inne problemy związane ze sprawami życia codziennego?
Skorzystaj z systemu nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub nieodpłatnej mediacji.

Co to znaczy, że pomoc jest nieodpłatna?

Wszystkie z podejmowanych działań w ramach:

  • nieodpłatnej pomocy prawnej,
  • nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • nieodpłatnej mediacji,

są darmowe i to niezależnie od tego czy sprawa będzie miała finał w sądzie.

Czytaj więcej o: Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie oraz nieodpłatna mediacja

Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd”

6 marca 2023


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie przypomina, iż termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania do Modułu II pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”, tj. pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w ramach roku szkolnego/akademickiego 2022/2023 – semestr letni, upływa w dniu 31.03.2023 r.  Wnioski przyjmujemy od 01.03.2023r.

 

Zachęcamy do składania wniosków w sposób elektroniczny w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Czytaj więcej o: Uwaga studenci! - „Aktywny Samorząd”

Wynik zapytania ofertowego

3 marca 2023

Wynik zapytania ofertowego na wykonywanie usługi: wykonywanie obowiązków inspektora nadzoru budowlanego w związku z likwidacją barier architektonicznych i technicznych u osób z niepełnosrpawnościami, zamiszkałych na terenie powiatu gostynińskiego w 2023 roku.

Czytaj więcej o: Wynik zapytania ofertowego

(NIE) zwykłe historie, (NIE) zwykłych ludzi. [SPOT]

28 lutego 2023

(NIE) zwykłe historie, (NIE) zwykłych ludzi - Mazowsze dla rodzinnej pieczy zastępczej

28 lutego 2023

22.02 - Dzień Ofiar Przestępstw

22 lutego 2023

Ogłoszenie

15 lutego 2023

OGŁOSZENIE

W dniach od 20 do 26 lutego 2023 r. obchodzony będzie Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem koordynowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Na terenie siedziby Sądu Rejonowego w Gostyninie, ul. 3-go Maja 43, pokój 118 (I piętro) w dniach 20, 21, 22, 23 i 24 lutego 2022 r. w godz. 9:00-15:00, będą pełnione dyżury, podczas których kuratorzy zawodowi będą udzielać stosownych porad i informacji.

Wszystkie osoby pokrzywdzone przestępstwem zapraszamy do kontaktu w czasie pełnionych dyżurów.

Harmonogram zaplanowanych dyżurów w Sądzie Rejonowym w Gostyninie w 2023r.:

20 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 44,e-mail: teresa.slowikowska@gostynin.sr.gov.pl  

21 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 63,e-mail: ewelina.kunikowska@gostynin.sr.gov.pl  

22 luty - kurator zawodowy, tel.24 352 08 63, e-mail: beata.opulska@gostynin.sr.gov.pl

23 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 44, e-mail: teresa.slowikowska@gostynin.sr.gov.pl  

24 luty - kurator zawodowy, tel. 24 352 08 78, e-mail: anna.sniecikowska@gostynin.sr.gov.pl 

Sąd Rejonowy W Gostyninie informuje, że pod adresem www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/znajdz-osrodek-pomocy znajdują się informacje o miejscach, w których udzielana jest bezpłatna pomoc w ramach Sieci Pomocy osobom Pokrzywdzonym, finansowana ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie