Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
13 lipca 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż może objąć wsparciem asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej:

  • 1 osobę posiadającą orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami z mobilnością i komunikacją oraz,
  • 1 dziecko do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Więcej informacji nt. programu znajdziecie Państwo w zakładce „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”

 

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt osobisty w siedzibie PCPR bądź telefoniczny.

Osoby zainteresowane pełnieniem funkcji asystenta również zapraszamy do kontaktu z PCPR.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej-edycja 2022