Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
Telefony ogólnopolskie alarmowe, interwencyjne  oraz informacyjne

 Ogólnopolskie Pogotowie Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie  - tel. 800-12-00-02

telefon czynny całą dobę

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży -  tel. 116-111

pn-sb 12.00-22.00

Bezpłatny numer dla dzieci - tel. 800 – 12 – 12 – 1

godz.  8.15-20.00

Kryzysowy telefon zaufania - 116-23.

 Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci  - tel. 800-100-100

Bezpłatna, anonimowa pomoc telefoniczna i online dla rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w zakresie przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności wynikające z problemów i zachowań ryzykownych takich jak: agresja i przemoc w szkole, cyberprzemoc i zagrożenia związane z nowymi technologiami, wykorzystywanie seksualne, kontakt z substancjami psychoaktywnymi, uzależnienia, depresja, myśli samobójcze, zaburzenia odżywiania.

 Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

- tel. 22 – 499 – 37 – 33;       pn-pt  9.00- 15.00

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna ds. Przeciwdziałania Przemocy

- tel. 22  845 – 12 – 12          pn - pt 8.00 - 16.00

Policja - 997; jednolity nr alarmowy obowiązujący na terenie całej Unii Europejskiej - 112.

Poradnia telefoniczna dla osób doświadczających przemocy w rodzinie - 22 668-70-00.

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dzieci Niczyje - 116-111.

Artykuły

Baza teleadresowa instytucji pomagających osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

30 stycznia 2024

Antyprzemocowa linia pomocy

30 marca 2022
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy
Antyprzemocowa linia pomocyAntyprzemocowa linia pomocy

25 listopada fundacja SEXED.PL uruchomiła antyprzemocową LINIĘ POMOCY SEXED.PL – specjalną linię telefoniczną dla osób uwikłanych w przemoc w związkach i intymnych relacjach.
Pod numerem telefonu 720 720 020 osoby uwikłane w przemoc mogą otrzymać specjalistyczną pomoc i wsparcie psychologiczne. Nasze działania kierujemy do osób doznających przemocy, stosujących przemoc oraz świadków przemocy.
Od poniedziałku do piątku w godzinach 16-20 pod numerem 720 720 020 oraz na czacie na www.sexed.pl dużury pełnią psychologowie_żki, doświadczeni w przeciwdziałaniu przemocy i interwencji kryzysowej.
Nadzór nad linią pełni psycholożka i seksuolożka Anna Ciucias. Wsparcie jest anonimowe i bezpłatne, płaci się jedynie za koszt połączenia zgodny z taryfą operatora.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem: https://sexed.pl/proj.../antyprzemocowa-linia-pomocy-sexed.p

Czytaj więcej o: Antyprzemocowa linia pomocy

Gdzie możesz znaleźć pomoc

20 maja 2018

Definicja przemocy w rodzinie

20 maja 2018

Rodzaje przemocy

20 maja 2018

Cykl przemocy

20 maja 2018

Mity i stereotypy dotyczące przemocy

20 maja 2018

Przemoc wobec dzieci

20 maja 2018

Formy pomocy udzielanej osobom doznającym przemocy domowej

20 maja 2018

Polskie prawo o przemocy w rodzinie

20 maja 2018