INFORMACJA O NABORZE DO PROGRAMU ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO – EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE EDYCJA 2022 r.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
21 lipca 2022

 


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyninie informuje, iż w okresie od sierpnia do listopada 2022 r. będzie realizowało program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie. Aktualnie do dnia 21 września 2022 r. prowadzony jest nabór uczestników do programu.

Celem programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie jest m.in.:

  • powstrzymanie stosowania przemocy przez sprawcę,

  • zmiana zachowań przemocowych na konstruktywne z poszanowaniem praw i uczuć innych,

  • uzyskanie informacji i umiejętności rozpoznawania mechanizmów powstawania przemocy,

  • nabycie umiejętności reagowania bez przemocy w sytuacjach konfliktowych i stresujących,

  • kształtowanie umiejętności wychowawczych w relacji z dzieckiem bez użycia przemocy,

  • opracowanie własnego planu bezpieczeństwa w sytuacjach zagrożonych użyciem przemocy,

  • uzyskanie informacji o możliwościach podejmowania działań terapeutycznych.

Kandydaci do programu nie mogą mieć aktywnych objawów choroby psychicznej, muszą zachowywać abstynencję od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz powinni być świadomi tego, że potrzebują pomocy ze względu na używanie przemocy.

Konsultacje oraz zajęcia w ramach programu są bezpłatne.