Mity i stereotypy dotyczące przemocy

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
20 maja 2018

Mity i stereotypy dotyczące przemocy funkcjonują wśród naszego społeczeństwa, gdyż  usprawiedliwiają, ukrywają, pomijają ten problem, a w efekcie piętrzą przeszkody w prawidłowym reagowanie na akty przemocy.

       Przemoc występuje tylko w rodzinach z marginesu społecznego – MIT

Przemoc domowa występuje we wszystkich grupach społecznych, niezależnie od poziomu wykształcenia czy sytuacji materialnej.

      Przemoc występuje wtedy, gdy są widoczne ślady na ciele – MIT

Przemoc występuje w różnych formach, są to nie tylko zachowania pozostawiające siniaki czy złamania, ale także poniżanie, grożenie, zastraszanie, zmuszanie do określonych zachowań.

      Jeśli ktoś jest bity, to znaczy, że na to zasłużył – MIT

Nikt nie ma prawa znęcać się, poniżać, maltretować i bić innych,  bez względu na to, co zrobił lub powiedział. Nie wolno poniżać, bić, ani też znęcać się nad innymi osobami. Nikt nie ma takiego prawa.

      Ofiary przemocy w rodzinie akceptują przemoc – MIT

Jest to niebezpieczny pogląd, chroniący sprawcę przemocy, a winą obarczając ofiarę. Użycie przemocy nie zależy od zachowania osoby, wobec której sprawca jej używa. Sprawca przemocy ponosi całkowitą odpowiedzialność za swoje postępowanie bez względu na okoliczności.   

      Przyczyną przemocy w rodzinie jest alkohol – MIT

Stosowaniu przemocy często towarzyszy nadmierne picie alkoholu jednak nie zawsze uzależnienie od alkoholu jest powodem stosowania przemocy. Osoba nadużywająca alkoholu nadużywa związku z bliską osobą. Przez swoją destrukcyjność przestaje być odpowiedzialnym partnerem w relacji i obciążą drugą osobę, nie licząc się z nią, z jej potrzebami.   

      Gwałt w małżeństwie nie istnieje – MIT

Każdy ma prawo decydować o swoim życiu intymnym, akt ślubu tego nie odbiera.

      Nie ujawnia się tajemnic rodzinnych – MIT

Przemoc niszczy nie tylko osobę, która jej doświadcza, ale również innych członków rodziny.   Nie można ukrywać przemocy i pozostawać biernym. Należy chronić przed przemocą siebie  i swoich bliskich natomiast ujawnienie problemu i zwrócenie się po specjalistyczną pomoc nie ma nic wspólnego z ujawnianiem tajemnic rodzinnych.    

      Nie można zmienić swego przeznaczenia - MIT

Przemoc w rodzinie nie jest nikomu przeznaczona. Doznawanie przemocy przez lata nie oznacza, że tak musi być i że trzeba się z tym pogodzić. Wręcz przeciwnie - przemocy trzeba się przeciwstawić. Nigdy nie jest za późno, aby przerwać milczenie i zwrócić się po pomoc.